FORGOT YOUR DETAILS?

REFUNDACJA NFZ

W BARDZO ŁATWY SPOSÓB!

Poznaj trzy łatwe kroki! Ty zyskujesz czas i pieniądze, a my - zadowolonego klienta!

Jak uzyskać zwrot kosztów?w 3 krokach

Nie musisz płacić całej kwoty za zakup zalecanego przez lekarza sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Dowiedz się, jak to zrobić... szybko i bezproblemowo z ORTOTECH.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ... +

zgłoś się do lekarza

To pierwszy konieczny krok. Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne udaj się do lekarza posiadającego umowę z NFZ.

potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ. Jeśli nie możesz zrobić tego osobiście, może to wykonać dla Ciebie wskazana osoba.

odbierz produkt

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ. Może to być np. nasz sklep! ZAPRASZAMY!

01

ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne udaj się do lekarza posiadającego umowę z NFZ.
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np.
  • różnego rodzaju protezy,
  • aparaty i ortezy ortopedyczne,
  • wózki inwalidzkie,
  • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych,
  • laski i kule,
  • balkoniki,
  • obuwie ortopedyczne.
02

POTWIERDŹ ZLECENIE

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.
Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.
WAŻNE!!! W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.
03

ODBIERZ PRODUKT

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ.
Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.
Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.
GÓRA